Flierdijk, Daarle

In het buitengebied van de gemeente Hellendoorn ligt voormalig varkensbedrijf. De bijbehorende geschakelde woning is inmiddels verkocht.

Rood-voor-Rood
Op hetzelfde erf is er middels een rood-voor-rood traject gezorgd voor de ontwikkeling van 2 vrijstaande kavels. Deze kavels riante kavels hebben een grootte van 2265 m² en 5093 m². Met een ruim bouwvlak is het hier mogelijk een ruime vrijstaande woning te realiseren.

Bestemmingsplan
Conform het vroegere bestemmingsplan betreft het een agrarisch perceel. Door de vaststelling van de bestemingsplanwijziging in juli 2022 is de bestemming op de bouwvlakken gewijzigd in de bestemming “wonen”.

Interesse?
De twee vrijstaande kavels zijn vrij en gereed voor verkoop. De kavels worden bouwrijp opgeleverd. De gemeenschappelijke toegangsweg zoals zichtbaar op het erfinrichtingstekening wordt door de projectontwikkelaar aangelegd.

Op het erf stonden verschillende varkensschuren.

De niet meer in gebruik zijnde varkensschuren zijn in het kader van de rood-voor-rood regeling gesloopt.

De bestaande woning op het perceel blijft staan en is reeds verkocht.

De situatietekening van de nieuw te verkopen kavels met daarin de grootte en kostprijs.

Bij interesse kunt u contact opnemen met Reggehave door te mailen naar: info@reggehave.nl of door te bellen met 0547 820 240.

Situatietekening kavels Flierdijk 6-6a te Daarle

Geïnteresseerd om samen een project te realiseren?

We denken graag in kansen en werken oplossingsgericht. Wilt u weten wat wij voor u kunnen realiseren? Neem dan contact met ons op.

Ga naar de contactpagina